adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

subsidie Natura 2000/PAS

Wat  
Deze subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:
1.    Het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen
2.    Het uitvoeren van Natura 2000-maatregelen
3.    De inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Het heeft als doel ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof, wat schadelijk is voor de natuur. Vergunningverlening voor economische activiteiten wordt daarom belemmerd. In de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen. Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen en agrarische ondernemers passen hun bedrijfsvoering aan. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Waar
Provincie Noord-Brabant

Wie
Ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden 

Wanneer
Subsidieaanvragen worden ingediend van 31 januari 2018 tot en met 13 december 2018.

Hoeveel
Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 20.000.000.

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
+   de activiteiten komen ten goede aan Natura 2000-gebieden
      in de provincie Noord-Brabant
+   de maatregelen worden beschreven in een projectplan

Overige voorwaarden en meer informatie over deze subsidie vindt u hier

Wilt u meer informatie over subsidies of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten