Bomen met Iepenpage eitjes blijven!

Staro heeft onderzoek gedaan naar eitjes van Iepenpage. Twee collega’s van Staro zijn met een hoogwerker op zoek gegaan naar eitjes van de iepenpage. Iepenpage is een beschermde vlindersoort die als waardplant iepen gebruikt en lastig is waar te nemen omdat ze vaak hoog door de broomkronen vliegen. Vier Hollandse iepen op een terrein in Eindhoven zijn onderzocht omdat ze gekapt zouden worden. Op het terrein worden appartementen gebouwd. In Eindhoven zijn meer waarnemingen van iepenpage bekend; de verwachting was dan ook dat de vier iepen gebruikt worden als voortplantingsplaats door iepenpage.

Hoog in de boomkroon van een van de vier iepen is een eitje gevonden. Nadat Staro dit bij de opdrachtgever gemeld had, is besloten de iepen te behouden. Binnen het inrichtingsplan bleek hiervoor toch enige ruimte te zijn. Het vinden van het eitje is een heel leuke waarneming vanwege de verborgen leefwijze van de vlindersoort.

leaf