Monitoring vleermuizen Linschotbrug

Staro heeft vleermuizen in de Linschotbrug over het Twentekanaal gemonitord tijdens onderhoudswerkzaamheden en lering getrokken uit de monitoringsgegevens. Lees hier meer.

leaf