adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

landschapsplan

Een landschapsontwikkelingsplan of LOP wordt gebruikt om op een integrale manier een gebied kwalitatief te verbeteren. Het sluit aan op nationaal en provinciaal beleid zoals de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000. De basis is een breed gedragen visie die de kansen en potenties van een gebied benut. Hieruit ontstaat een landschapsontwikkelingsplan met concrete en uitvoerbare projecten.

Verbeteren landschappelijke waarde
Met name gemeenten gebruiken het landschapsontwikkelingsplan om samen met burgers hun landschappelijke waarde te behouden, versterken en verbeteren. Een landschapsontwikkelingsplan kan voor gemeenten een toetsingskader bieden voor het beoordelen van ruimtelijke ingrepen.

Doelstellingen van een landschapsontwikkelingsplan
Het hoofddoel is het ontwikkelen van een sterke samenhang in het landschap met een eigen identiteit. Concrete doelen zijn:
+     in beeld brengen van de landschappelijke potenties en kwaliteiten
+     verbeteren van de landschappelijke kwaliteit
+     versterken van de leefbaarheid
+     creëren van draagvlak en betrokkenheid bij de burger voor het
       landschapsbeleid
+     mogelijkheden creëren tot subsidieverwerving
+     het integraal combineren van de functies; landschap, natuur, beheer,
       cultuurhistorie, gebruik en beleving

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied beschikt over landschapontwerpers, ecologen en gebiedsontwikkelaars. Met al deze disciplines kunnen wij gebieden integraal bekijken en opwaarderen. Samen met de opdrachtgever en bewoners komen we tot een breed gedragen landschapsontwikkelingsplan.

Wilt u advies over landschapsontwikkelingsplannen of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten