Leuke soorten tijdens viswerk

Tijdens nader ecologisch onderzoek waarbij onder andere (elektro)vissen op het programma stond, zijn enkele leuke soorten aangetroffen. Hierbij gaat het onder andere om grote- en kleine modderkruiper, rugstreeppad, kleine watersalamander, baars, stekelbaars, snoek, marmergrondel en zeelt.

lees hier meer over het project.

leaf