adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

natuurontwikkeling

De Nederlandse natuur staat onder druk. Nog steeds zijn thema’s als vermesting, verdroging en versnippering actueel. Hierdoor neemt de kwaliteit van de natuur steeds verder af. De biodiversiteit en specifieke habitats zijn kwetsbaar en verdienen mede vanuit Europese verplichtingen volop aandacht.

Versterken en verbinden
Een belangrijk instrument voor natuurontwikkeling is het versterken en verbinden van gebieden. Het versterken richt zich op het vergroten van het areaal van natuurkernen. Op plaatsen die relevant zijn voor het ontwikkelen van speciale habitats, of bijvoorbeeld herstel van het hydrologisch systeem wordt landbouwgrond omgezet in natuur. Het verbinden richt zich op het aaneenschakelen van gebieden ten behoeve van migratie van soorten en uitwisseling van genen. Denk hierbij aan ecologische verbindingszones

Kwaliteit
Naast versterken en verbinden van natuurkernen, is het behouden en verbeteren van natuurkwaliteit een belangrijk doel bij natuurontwikkeling. Veel soorten en habitats kunnen met gerichte maatregelen behouden blijven.

Staro Natuur en Buitengebied
We staan als Staro Natuur en Buitengebied voor een stevige impuls waar het gaat om het versterken en verbinden van natuurkernen. We kiezen niet voor halve maatregelen maar gaan voor kwaliteit en robuuste landschappelijke inpassing. We werken aan het behoud van natuurkwaliteit maar willen eerst het systeem goed doorgronden. Systeemherstel, met de hydrologie voorop, zien wij als de sleutel voor het behoud en de versterking van habitats en populaties.

Wilt u advies over het onderwerp natuurontwikkeling of direct offerte aanvragen? Mail dan naar karel@starobv.nl of bel 0492 - 450 161


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten