adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

landgoederen en buitenplaatsen

Het bezit van buitenplaatsen en landgoederen is een grote uitdaging. Het onderhoud van de gebouwen, de natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden is kostbaar. De opbrengsten van de van oudsher voorkomende functies zijn onvoldoende om de kosten te dragen. Subsidies worden steeds minder vanzelfsprekend.

Instandhouding
Het behoud van een buitenplaats of landgoed is vaak de belangrijkste doelstelling en vastgelegd in statuten. Het bewustzijn dat de cultuurhistorische objecten maatschappelijk waardevol zijn ligt hier aan ten grondslag. Vaak gecombineerd met de geschiedenis van de familie en liefde voor het bezit.

Landgoedontwikkelingsplan
Om het behoud en de maatschappelijke functie van buitenplaatsen en landgoederen veilig te stellen is het belangrijk een strategie uit te stippelen. In een landgoed- of landschapsontwikkelingsplan wordt naast het vastleggen van doelen op het gebied van behoud en ontwikkeling ook bepaald wat de economische dragers van de toekomst worden. Vaak zijn dat nieuwe functies.

Staro Natuur en Buitengebied
Het opstellen van landschappelijke visies en landschapsontwikkelingsplannen is in de visie van Staro Natuur en Buitengebied een belangrijk startpunt om buitenplaatsen en landgoederen klaar te maken voor de toekomst. Het creëren van realistische financiële dragers is naar onze mening essentieel. Het realiseren daarvan en het afstemmen met en enthousiasmeren van overheden is onmisbaar.

Wilt u advies over landgoederen en buitenplaatsen of direct offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 - 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten