adviseurs voor natuuren buitengebied

Natuurherstel Baronie Cranendonck

Opdracht
De Baronie Cranendonck is een gebied rond het voormalige kasteel Cranendonck dat even ten zuiden van Soerendonk ligt. Baronie Cranendonck is een gebied dat rijk is aan cultuurhistorie. Het gebied bestaat grotendeels uit bos, afgewisseld met landbouwgronden. De bossen zijn voor een groot gedeelte nat. Het is de wens van de gemeente Cranendonck om de natuur binnen de Baronie Cranendonck te versterken. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een plan te schrijven met natuur, recreatie en cultuurhistorie als belangrijkste te versterken functies. 

Aanpak 
Om grip te krijgen de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en -herstel heeft de gemeente een hydrologisch vooronderzoek op laten stellen. Hieruit zijn een aantal maatregelen naar voren gekomen waarvan het sindsdien de wens is deze uit te voeren. In het kader van dit project is een projectenlijst opgesteld. Deze projecten dragen afzonderlijk en in samenhang bij aan de versterking van de aan natte natuur gerelateerde natuurwaarden binnen de Baronie Cranendonck. Het betreft de volgende projecten:

+    Herstel orchideeënweide 
+    Verondiepen sloot Buulderbroek 
+    Herstel natte slenk en aanleg doorwaadbare plaats 
+    Dempen ringsloot en aanleg plankier 
+    Herstel hakhout als cultuurhistorische beheervorm

Resultaat 
Staro Natuur en Buitengebied heeft niet alleen in de planvormingsfase een rol gespeeld. Ook hebben we de uitvoering begeleidt. Binnen het natuurherstelproject zijn onder andere sloten verondiept, stuwen geplaatst, stobben gerooid, hout gekapt, kades/dammen hersteld. Tevens is er hakhout afgezet. Het behoud en herstel van de beheervorm ‘hakhout’ is vanuit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk. Ook in ecologisch opzicht, met name voor veel vogel- en vlindersoorten levert dit een belangrijke bijdrage in combinatie met cyclisch beheer. Uiteindelijk zijn niet alleen de cultuurhistorische- en de natuurwaarden versterkt. Ook op recreatief gebied bieden de ingerichte doorwaadbare plaats en de geplaatste knuppelbruggetjes en plankieren bezoekers een afwisselende wandeling.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten