adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

beheerplan

Het beheer van bossen en natuurterreinen is complex. Het werken aan de hand van een weloverwogen beheerplan biedt uitkomst. Een beheerplan is een essentieel handvat voor de beheerder en een belangrijk communicatiemiddel.

Een goed beheerplan geeft antwoord op de vragen:
+     Wat hebben we?
+     Wat willen we?
+     Hoe gaan we dat bereiken?

Handvat voor beheerder
Beheerplannen zijn een praktisch handvat voor de beheerder. Hij vindt daarin de huidige staat van het terrein en de kwaliteiten. Daarnaast maken de planning, begroting en instructies voor bepaalde beheermaatregelen een belangrijk onderdeel uit van het plan.

Beheerplannen als communicatiemiddel
Een beheerplan is een belangrijk communicatiemiddel. Al bij het opstellen van het beheerplan is het mogelijk meer partijen te betrekken en zo draagvlak voor het beheer te krijgen. Binnen veel organisaties is het beheerplan een belangrijk middel om bestuurlijke goedkeuring te vragen en om verantwoording af te leggen. Niet in de laatste plaats om te voldoen aan de vereisten van FSC-certificering of PEFC-certificering.

Staro Natuur en Buitengebied
Het opstellen van beheerplannen voor landgoederen, (gemeente)bossen en natuurterreinen is dagelijkse kost voor Staro Natuur en Buitengebied. We staren ons niet blind op de natuurfunctie, maar hebben bewust oog voor kansen op het gebied van o.a. cultuurhistorie, aardkunde, lokale gebruiken, economische kansen en herstel van hydrologische systemen.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten