adviseurs voor natuuren buitengebied

Beheervisie Rucphense bossen

Het bezit van de Rucphense bossen is verspreid over een groot aantal eigenaren. Naast een aantal grote eigenaren zoals Defensie, de gemeente en de eigenaar van Landgoed Jachthuis Schijf is het gebied in handen van vele particulieren die vaak slechts een kleine snipper bos bezitten.

Beheervisie
Natuurmonumenten heeft samen met de gemeente Rucphen de handschoen opgepakt om de gezamenlijke eigenaren van de Rucphense bossen voor te lichten over de mogelijkheden een natuurlijker bos te ontwikkelen. De basis voor de communicatie hierover is een beheervisie die Staro Natuur en Buitengebied onlangs heeft opgesteld. Deze visie gaat uit van:
+     het versterken van de verbindingen met andere 
       natuurgebieden
+     het versterken van het natuurgebied door inliggende 
       landbouwgronden om te vormen naar natuur
+     het verbinden van heideterreintjes door de aanleg van 
       corridors
+     het versterken van de biodiversiteit door de inzet van 
       geïntegreerd bosbeheer

Bosbeheer
Bij het bosbeheer spelen de volgende items een belangrijke rol:
+     de ontwikkeling van natuurlijke bosranden
+     de verhoging van het aandeel inheems loofhout
+     de verhoging van het aandeel dood hout
+     het ontwikkelen van een gevarieerde bosstructuur en 
       aantrekkelijk bosbeeld

Hopelijk gaan de komende jaren veel eigenaren aan de slag om de Rucphense bossen verder te ontwikkelen tot een gebied met hoge natuurwaarden en waar het aantrekkelijk is om te recreëren. 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten