Onze projecten

Bekijk hier alle projecten van Staro Natuur en Buitengebied.
Eventueel kunt u filteren op onderwerp.
Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

leaf
leaf
Filter op

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Vleermuizen en kamsalamanders ‘s-Hertogenbosch

Staro Natuur en Buitengebied heeft vleermuis-, poelkikker- en kamsalamanderonderzoek uitgevoerd in 's-Hertogenbosch voor…

Lees verder

Vleermuispalen TU Eindhoven

Vleermuispalen TU Eindhoven

Vleermuispalen TU Eindhoven

Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is Staro ingehuurd door…

Lees verder

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Vleermuisonderzoek TU Eindhoven

Om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is Staro ingehuurd door…

Lees verder

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Soortenonderzoek recreatiebedrijf Duinoord

Tijdens de nader onderzoeken naar verschillende soortgroepen zijn door Staro vleermuisverblijfplaatsen vastgesteld in…

Lees verder

Onderzoek kamsalamander Heeswijk-Dinther

Onderzoek kamsalamander Heeswijk-Dinther

Onderzoek kamsalamander Heeswijk-Dinther

Staro heeft nader onderzoek naar kamsalamander uitgevoerd in een te dempen poel omdat…

Lees verder

Broedvogel inventarisatie Bergherbos

Broedvogel inventarisatie Bergherbos

Broedvogel inventarisatie Bergherbos

Staro Natuur en Buitengebied heeft in opdracht van Natuurmonumenten een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in…

Lees verder

Afvissen vistrap Belfeld

Afvissen vistrap Belfeld

Afvissen vistrap Belfeld

Staro heeft, in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de sluis, de vistrap bij de…

Lees verder

Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Staro is door Havenbedrijf Rotterdam gevraagd om de broedvogelmonitoring uit te voeren om…

Lees verder