adviseurs voor natuuren buitengebied

EVZ Schootense loop

Opdracht
De gemeente Helmond werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan het realiseren van een aantal Ecologische verbindingszones (EVZ’s). Eén daarvan betreft de Schootense loop. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de eerder opgestelde visie om te zetten in een concreet inrichtingsplan en bestek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en het waterschap. 

Aanpak
Om de benodigde gegevens te verzamelen heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden en zijn verschillende zaken ingemeten. Aan de hand van verkregen informatie vanuit de gemeente en het waterschap zijn dwarsprofielen getekend en is een uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de doelsoorten kleine modderkruiper en drijvende waterweegbree.

Resultaat
Na een periode van voorbereiding en aanbesteding is in augustus 2015 de schop in de grond gegaan. Daarbij zijn:
+     poelen aangelegd
+     enkele bestaande poelen vergroot
+     meanders aangelegd
+     bypasses gegraven
+     delen van de loop gebaggerd
+     bomen en struwelen aangeplant

Als bijzondere maatregel zijn boomstammen in de loop gelegd om de dynamiek in de stroming te vergroten en de omstandigheden voor de doelsoorten te verbeteren. Speciaal voor de ijsvogel zijn op enkele plaatsen steile oevers gecreëerd. 
 

Heeft u vragen, wilt u advies over ecologische verbindingszones of direct een offerte aanvragen? Mail dan naar karel@starobv.nl of bel 0492 – 450 161

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten