adviseurs voor natuuren buitengebied

Herinrichting Olsmoere ven

Opdracht
Binnen Oefenterrein Rucphense heide ligt een landbouwenclave met de naam Olsmoere ven. Het Ministerie van Defensie wil deze grond inzetten voor natuurcompensatie. Dienst Vastgoed Defensie heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een plan op te stellen hoe dit het beste kan worden uitgevoerd.

Aanpak
Om goed te kunnen adviseren over de inrichting van het gebied is een onderzoek opgezet. Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden van natuurherstel met als ideaal het verstel van de vensituatie. Er is uitgebreid gekeken naar de historie van het gebied en het daarin gelegen Olsmoere ven. In samenwerking met Landslide is de geohydrologische situatie in beeld gebracht. Het bleek dat in het laagste deel van de landbouwenclave leemlenzen aanwezig zijn. Deze leemlenzen zijn plaatselijk doorbroken door inmiddels gedempte sloten. Het grondwater fluctueert sterk in het gebied en staat al decennia 1,50 tot 2,50 meter beneden maaiveld. Waarschijnlijk als gevolg van een algehele grondwaterdaling in de omgeving.

Resultaat
Het herstel van de vensituatie is redelijkerwijs onhaalbaar geacht. Als beste alternatief is de ontwikkeling naar heide voorgesteld. In het laagste deel kan dit mogelijk natte heide worden doordat (herstelde) leemlagen voor stagnatie van regenwater kunnen zorgen. Voor de ontwikkeling van de heide is een inrichtingsplan opgesteld en zijn de kosten van omvorming begroot. Zo wordt weer invulling gegeven aan realisatie van een stukje ecologische hoofdstructuur.

 


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten