adviseurs voor natuuren buitengebied

Inventarisatie essentaksterfte

Opdracht
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Staro Natuur en Buitengebied de mate van aantasting door de essentaksterte in de es in de Flevopolder geïnventariseerd. Door de schimmelziekte essentaksterfte, die sinds een aantal jaren tekeer gaat in de essen, ontstaat er een probleem in alle bossen en groenstroken waar essen zijn geplant. Het is duidelijk geworden dat een groot deel van de essen dood gaan. Dat gaat vaak geleidelijk en niet alle essen worden tegelijkertijd ziek. Het is nog niet duidelijk hoeveel essen er over zullen blijven, waarschijnlijk wel een deel. Schattingen gaan uit van enkele procenten tot 10 tot procent van de bomen. De dode essen beginnen om te vallen, vooral nu schimmels die op dood hout groeien zoals honingzwam en zadelzwam hun kans schoon zien. Als de wortels wegrotten vallen de dode essen om en niet alleen bij veel wind. Staro heeft meegeholpen bij de inventarisatie om de mate van aantasting door essentaksterfte in kaart te brengen. 

Aanpak
Staatbosbeheer regelt het bosbeheer in de Flevopolder en heeft hier veel bos met es. Om een beter beeld te krijgen van de toestand van de essen is er met behulp van de collector app een inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is per perceel waar essen voorkomen hetvolgende opgenomen:
+ Het aandeel es
+ De mate van aantasting
+ Het voorkomen van vitale essen die als bron kunnen dienen voor
   het opbouwen van een resistente populatie essen
+ De hoeveelheid te oogsten hout als voor kaalkap en verjonging
   wordt gekozen 
+ De aanwezigheid van andere boomsoorten, zodat
   verjonging niet nodig is en het toch bos blijft
+ Het veiligheidsrisico voor wegen en paden in verband met
   dode bomen 

Resultaat
In een groot deel van het Horsterwold en Hollandse Hout heeft Staro de inventarisatie uitgevoerd. Er zijn geen essen bosopstanden gevonden die niet zijn aangetast door de essentaksterfte. De aantasting varieerde van matig tot zwaar. Bij een matige aantasting is er een redelijk aandeel vitaal ogende essen aanwezig zodat het voorlopig nog bos zal blijven. Bij een zware aantasting zal er voor de instandhouding van het bos op korte termijn iets moeten gebeuren. Het lijkt erop dat bij oudere essen die veel ruimte hebben de aantasting door het vals essenvlieskelkje minder is. Deze staan vaak in opstanden waar op tijd is begonnen met dunnen en de bomen een flinke kroon hebben opgebouwd. In met name het Hollandse Hout is al een begin gemaakt met het weghalen van alle essen naast wegen en fietspaden. 

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten