adviseurs voor natuuren buitengebied

Digitaal beheersysteem Helmond

Opdracht
Gemeente Helmond beheert vele kilometers waterlopen, sloten, greppels, wadi’s en doorstroomvijvers. Om de te beheren objecten te actualiseren en effectievere en efficiëntere beheerkeuzes te kunnen maken heeft de gemeente Helmond behoefte aan een digitaal beheersysteem. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd dit digitale beheersysteem op te stellen.

Aanpak
Door intensief overleg is bepaald welke onderdelen opgenomen worden in het beheersysteem. Er is bepaald uit welke tabellen het GIS-systeem zal bestaan. Hierna is bepaald welke zaken in het veld opgenomen dienen te worden om de dataset actueel en compleet te krijgen.

Om gegevens in het veld foutloos op te nemen zijn in Arcpad formulieren gemaakt waarin de parameters zijn voorgeprogrammeerd in keuzelijsten. Onder de opgenomen informatie vallen bijvoorbeeld:
+     bodembreedte
+     bodemdiepte ten opzichte van maaiveld
+     dikte sliblaag
+     gemiddelde waterstand
+     foto van de actuele situatie
+     gewenst beheer
+     intensiteit beheer
+     het gewenste aantal beheermomenten per jaar.

De veldopname is uitgevoerd met behulp van een Trimble Yuma tablet pc met Arcpad 9.0. De opdracht is in samenwerking met Nieuwland Advies uitgevoerd.

Resultaat
Gemeente Helmond heeft een actuele dataset, bestaande uit filegeodatabases met gerelateerde tabellen en hyperlinks naar foto’s van de actuele situatie. De informatie kan eenvoudig opgevraagd worden. Hierdoor heeft de gemeente Helmond inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en kan de gemeente eenvoudig onderhoudsbestekken opstellen.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten