adviseurs voor natuuren buitengebied

Bosbeheer Boxmeer

Opdracht
Sinds 1999 is Staro Natuur en Buitengebied de vaste adviseur van de gemeente Boxmeer bij het bosbeheer. Sinds dat jaar:
+ verzorgen we de werkplanning
+ sturen we de beheermaatregelen aan
+ blessen we de dunningen
+ organiseren we de houtoogst
+ verzorgen we de communicatie

Aanpak
Jaarlijks wordt er een werkplan opgesteld. Het beheerplan is daarbij de belangrijkste leidraad. Aan de hand van het door de gemeente geaccordeerde werkplan voert Staro Natuur en Buitengebied de geplande werkzaamheden uit. Sinds 2011 helpt een enthousiaste groep vrijwilligers mee bij het onderhoud van het bijzondere jeneverbesstruweel, het onderhoud van de heide en de prunusbestrijding. Andere werkzaamheden worden uitbesteed en aangestuurd.

Resultaat
Doordat de doelen voor het bos meetbaar en evalueerbaar zijn gemaakt kan goed geëvalueerd worden wat het succes van het bosbeheer is. Uit een evaluatie uit 2009 blijkt dat in acht jaar:
+  het aantal territoria van broedvogels met 34% is toegenomen
+  het volumeaandeel inheems loofhout is gestegen van 14% naar 19%
+  het aandeel gemengd bos is toegenomen van 43% naar 56%
+  het volumeaandeel staand dood hout gestegen is van 0,6% naar 4%
+  het volumeaandeel van bomen dikker dan 40 cm is gestegen van 6% naar 19% 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten