adviseurs voor natuuren buitengebied

Natuurbeheer gemeente Gemert-Bakel

Opdracht
De gemeente Gemert-Bakel bezit ongeveer 420 hectare natuur. Het grootste gedeelte daarvan is bos. De natuurterreintjes zijn enkele kleine heide terreinen en de oever van de Bakels Plassen. Hier is de afgelopen jaren een mooie overgang van water via heide naar bos ontwikkeld. Sinds 1999 heeft Staro Natuur en Buitengebied opdracht de bossen en natuurterreinen van de gemeente te beheren. Van planning tot en met financieel beheer en financiële verantwoording.

Aanpak
Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld. Uitgangspunt voor het natuurbeheer en bosbeheer is een sluitende begroting. Gedurende het jaar worden de bossen en natuurterreintjes onderhouden. Daaronder vallen onder andere:
+     houtoogst
+     prunusbestrijding
+     onderhoud wegen en paden
+     onderhoud routes en slagbomen
+     verjonging
+     begeleiden boomplantdag
+     externe communicatie

Direct na het einde van het jaar wordt de winst & verliesrekening van het beheer opgemaakt en wordt financieel verantwoording afgelegd.

Resultaat
De bossen zijn in ruim tien jaar tijd behoorlijk veranderd. Waar eerst voornamelijk grove den in eenvormige opstanden het beeld bepaalde, wordt oud bos nu afgewisseld door groepen jong bos. Eik en met name berk spelen in de verjonging een belangrijke rol. De eenvormige ontsluiting is op bepaalde delen afgesloten en er zijn een aantrekkelijk ‘slingerpad’ en mountainbikeroute dwars door de opstanden aangelegd. Het bosbeheer is met een positief financieel resultaat uitgevoerd.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten