adviseurs voor natuuren buitengebied

Bosbeheer gemeente Zeewolde

Opdracht
Even ten zuidwesten van Zeewolde ligt tussen de Spiekweg en de Dasselaarweg circa 70 hectare bos dat eigendom is van de gemeente Zeewolde. In 2018 hebben de gemeente en Staro kennis gemaakt en elkaars visie op bosbeheer uitgewisseld. Vervolgens heeft de gemeente aan Staro gevraagd om het beheer van de gemeentebossen ter hand te nemen. 

Aanpak
De opdracht is gestart met het opstellen van een werkplan voor het seizoen 2018/2019. De voornaamste activiteit daarbij is de houtoogst binnen een kwart van het totale bosbezit. De opstanden zijn eerst zorgvuldig geblest. Met name de geleidelijke omvorming van oude populierenopstanden naar opstanden waarin naast dikke oude populieren ook andere loofboomsoorten een belangrijke rol spelen is daarbij een fikse uitdaging. Ook heeft de essentaksterfte in de gemeentebossen flink toegeslagen. Dit heeft tot ‘noodvelling’ geleid van twee perceeltjes en diverse bomen langs wegen en paden. Naast de houtoogst gaat de aandacht ook uit naar verjonging en de selectie en het opsnoeien van kwaliteitsbomen

Resultaat
Inmiddels is bijna 1.100 kubieke meter hout geoogst, waaronder populieren van ruim een meter dik en bijna 40 meter hoog. Door bewust te kiezen om een deel van de oude populieren, spontaan gevestigde jonge populieren en andere soorten te behouden, oogt de ingreep kleinschalig en wordt het recreatieve beeld niet verstoord. Op de locaties waar deze zijn gekapt, zijn veren van fladderiep, zwarte noot, beuk, haagbeuk en winterlinde ingeplant. Op elke ontstane open plek slechts enkele exemplaren die beschermd door een boomspiraal in de halfschaduw zullen ontwikkelen tot de bomen die de nieuwe generatie gaan vormen. Op de iets grootschaligere plaatsen waar essen zijn gekapt, zijn de meer lichtbehoeftige eik en kers geplant.

De potentie voor de productie van kwaliteitshout is groot. De toekomstbomen in de gedunde opstand esdoorn kunnen bij een consequent beheer allemaal kwaliteitshout leveren dat een flinke waarde vertegenwoordigt. In de jonge generatie bos zijn inmiddels circa 50 bomen als kwaliteitsboom aangewezen, vastgelegd, tot 2,5 meter opgesnoeid en vrijgezet. Ze zullen op korte termijn tot 9 meter worden opgesnoeid.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten