adviseurs voor natuuren buitengebied

Broedvogelmonitoring Europoort en Maasvlakte

Opdracht
In de Rotterdamse haven broedt een grote variëteit aan vogels. Tussen de indrukwekkende industriegebieden liggen grote braakliggende terreinen. Op deze terreinen vinden veel vogelsoorten geschikt habitat. Een aardig voorbeeld is de aanwezigheid van een van de grootste kolonies kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen ter wereld. Om een beeld te krijgen welke vogels broeden binnen haar terreinen heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aan Staro Natuur en Buitengebied gevraagd alle broedvogels jaarlijks te monitoren.

Aanpak
De jaarlijkse broedvogelmonitoring in de Rotterdamse haven wordt uitgevoerd volgens de BMP methode van SOVON. Alle terreinen van Havenbedrijf Rotterdam N.V. worden bezocht. De aanwezige meeuwenkolonies worden apart geteld. In deze kolonies worden alle individuele meeuwen geteld. Vervolgens vindt een vaste berekening plaats om het aantal broedparen te bepalen

Resultaat
Het resultaat is een jaarlijkse rapportage van de broedvogelmonitoring die voorzien is van duidelijke stippenkaarten van waar de vogelterritoria zich bevinden. Per soort wordt een korte vergelijking met andere jaren gemaakt. Het wordt steeds beter mogelijk om trends te bepalen. In de Rotterdamse haven broeden bijna 30.000 meeuwen. Andere vogels die voorkomen zijn dodaars, dwergstern, oeverzwaluw, kluut en een grote variëteit aan zangvogels.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten