Gedragscode Bosbeheer Bosgroep Zuid Nederland

Opdracht

In opdracht van Bosgroep Zuid Nederland heeft Staro voor diverse houtoogsten in regio De Kempen inventarisaties uitgevoerd in het kader van de Gedragscode Bosbeheer. De bossen die geïnventariseerd zijn, betroffen diverse gemeentebossen waar de houtoogst op korte termijn zou starten. De totale oppervlakte van de opstanden bedroeg 279 hectare.

Aanpak

Als voorbereiding op het veldwerk zijn de bosopstanden die geïnventariseerd dienden te worden in ArcGIS Online gezet. De veldmedewerkers kunnen zo direct hun waarnemingen nauwkeurig op GPS-coördinaat vastleggen. Ze kunnen kiezen uit een aantal vaste beschrijvingen van waarnemingen zoals bijvoorbeeld ‘Horst’ of ‘Mierenhoop’. De datum van waarneming wordt weergegeven en er kunnen eventuele bijzonderheden worden toegevoegd. De te beschermen elementen worden helder gemarkeerd met (papieren) rood-wit lint.

De gedragscode inventarisatie gebeurt door het bos te doorkruisen in banen die maximaal 20 meter uit elkaar liggen. Door steeds een strook van 10 meter links en 10 meter rechts te inventariseren wordt alles goed bekeken. In lastige opstanden liggen de banen dichter bij elkaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een jonge opstand van douglas. Zo wordt de kans om bijvoorbeeld een sperwernest over het hoofd te zien geminimaliseerd.

Resultaat

Het resultaat is een eenduidige inventarisatie. De waarnemingen liggen vast in ArcGIS en worden helder weergegeven op kaarten die als PDF worden opgeleverd. De GIS-bestanden worden ook opgeleverd en kunnen door de Bosgroep Zuid Nederland gebruikt worden bij latere boswerkzaamheden of voor andere doeleinden. Ook op harvesters kan steeds vaker een GIS-kaart helder worden gepresenteerd voor de machinist. De machinist kan op zijn scherm zien wanneer hij een flora- of fauna-element nadert. De markeringen met lint bevestigen voor hem de exacte locatie.

Vergelijkbare projecten

leaf