adviseurs voor natuuren buitengebied

Inrichting uitkijkpunt Krabbepolder

Opdracht 
De Krabbepolder is een bedrijventerrein/haven in de gemeente Dordrecht. De Krabbepolder maakt deel uit van het Zeehavengebied. Het gebied is bestemd voor transport- en distributiebedrijven. Vanuit Havenbedrijf Rotterdam N.V. is er behoefte om het uitzichtpunt in de Krabbepolder over de Oude Maas, ter hoogte van de Pieter Hoebeeweg, aan te pakken. In de huidige situatie is deze groenstrook een hangplek waar veel zwerfvuil wordt achtergelaten. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een inrichtingsplan met kostenraming op te stellen.

Aanpak
Om een beeld te krijgen van de huidige situatie is een veldbezoek uitgevoerd en heeft een beknopte bureaustudie plaatsgevonden. Er zijn drie inrichtingsvarianten opgesteld met elk een eigen thema en sfeerbeelden. De volgende punten hebben centraal gestaan bij het opstellen van deze drie varianten:
+    Verhoging attractiviteit zeehaven/verhogen zeehavenbeleving
+    Doelgroep; ondernemers, bezoekers/ recreanten, vissers
+    Sociale veiligheid 24/7 (hangfiguren) 

Resultaat 
De drie varianten zijn voorgelegd aan belanghebbenden waarna er één ontwerp tot definitieve versie is uitgewerkt. Dit inrichtingsplan is op A2 formaat uitgewerkt met sfeerbeelden en visualisaties. Een vleermuistoren van negen meter hoog fungeert als LandMark, een herkenningspunt in het Havengebied dat voor vleermuizen verblijfplaats biedt. De vleermuistoren heeft daarnaast ook een belangrijke rol als uitkijkpunt. Door een brede trap met flauw talud kunnen bezoekers van de Krabbepolder op de vleermuistoren komen en  de zeehaven beleven. Naast de vleermuizen is ook rekening gehouden met bijen en andere insecten door het inzaaien van bloemrijk grasland. Naast de poster is een kostenraming opgesteld waarbij de trap en vleermuistoren begroot zijn.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten