adviseurs voor natuuren buitengebied

Onderzoek kamsalamander

Opdracht
Vanwege uitbreidingsplannen van de opdrachtgever moet een poel binnen een bedrijventerrein te Heeswijk-Dinther mogelijk gedempt worden. Uit een door Staro Natuur en Buitengebied uitgevoerde quickscan flora en fauna bleek dat het voorkomen van de beschermde kamsalamander in deze poel niet kon worden uitgesloten. Vervolgonderzoek moest uitwijzen op de poel daadwerkelijk door de kamsalamander gebruikt wordt. 

Aanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd volgends de onderzoeksmethode die gehanteerd wordt uit de Soortenstandaart Kamsalamander (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). Met behulp van een schepnet is de poel bemonserd om zo larven en/of volwassen kamsalamanders te vangen. Gezien de beperkte omvang van de poel is eenmalige bemonstering voldoende om de aan- of afwezigheid van de kamsalamader te kunnen vaststellen. Door de resultaten van dit onderzoek te combineren met een door Staro Natuur en Buitengebied eerder uitgevoerd amfibieënonderzoek uit 2012, geeft dit voldoende zekerheid over de aan- of afwezigheid van de kamsalamander in de poel. 

Resultaat
Tijdens het ecologisch onderzoek zijn geen kamsalamanders aangetroffen. Wel zijn er larven van alpenwatersalamander juvenielen aangetroffen. Daarnaast zijn larven van waterkever, diverse watertorren, stekelbaarsjes, libellenlarven, etc. opgevist. Tevens bevonden zich meerdere groene kikkers in de poel en zijn ook hier larven van aangetroffen. Een deel van de vangst is bekeken door een cuvet om deze goed te kunnen determineren. Hierbij hebben we ons gefocust op de salamanderlarven.   

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten