adviseurs voor natuuren buitengebied

Uitvoeringsbegeleiding Groote Peel

Opdracht
Het 1400 ha grote Natura 2000-gebied de Groote Peel herbergt een voor Nederland uniek habitattype: levend hoogveen. In het kader van een Life+ project (mogelijk gemaakt door de EU) heeft de provincie Noord-Brabant hydrologische herstelmaatregelen voorgeschreven voor dit nationale park. De kwetsbare natuur en de natte, weinig draagkrachtige terreinomstandigheden vormen een uitdaging voor het uitvoeren van de werkzaamheden en vragen een gestructureerde en zorgvuldige benadering bij deze natuurontwikkeling. Bestaande ecologische waarden zijn erg belangrijk en dienen zo veel mogelijk gespaard te blijven tijdens de uitvoering van deze ingrijpende maatregelen. Staro Natuur en Buitengebied is ingehuurd om hier namens aannemer van Beers Hoogeloon B.V. de ecologische uitvoeringsbegeleiding te verzorgen.  

Aanpak
Staro heeft binnen het project eerst bewustwording gegenereerd bij de uitvoerende aannemer zodat elke uitvoerende werknemer goed voorgelicht is over de kwetsbaarheid van het gebied waarin gewerkt wordt en de voorkomende (beschermde) flora en fauna. Daarna is iedere locatie waar gewerkt is vooraf deskundig en zorgvuldig geïnventariseerd op het voorkomen van te behouden natuurwaarden en beschermde soorten. Vervolgens is er per uit te voeren werk een ecologische werkvergunning opgesteld waarbij uitvoeringsmethodieken, aanrijroutes en tijd van uitvoering kritische benaderd zijn om zo veel mogelijk bestaande natuurwaarden te behouden en beschermde soorten zoals de gladde slang te ontzien. Hierbij was het belangrijk dat de aannemer de gewenste kwaliteit van het werk kon garanderen en dat er efficiënt gewerkt kon worden. 

Resultaat
Na anderhalf jaar fulltime intensief betrokken te zijn geweest bij de uitvoering van dit project waarbij 24km aan kade is aangelegd of opgehoogd, 16 km watergang is afgedamd of afgedicht en 77 ecologische werkvergunningen zijn opgesteld kan geconcludeerd worden dat het werk naar ieders tevredenheid is uitgevoerd. Zowel de opdrachtgever, gastheer Staatsbosbeheer, de omgeving en de aannemer kan terugkijken op een kwalitatief goed uitgevoerd project waarbij gestreefd is naar maximale kwaliteit met zo min mogelijk impact op de huidige ecologische waarden van het gebied.Er in het proces is proactief gehandeld en helder en op tijd gecommuniceerd. Processen en documenten zijn vastgelegd waarbij veiligheid en kwaliteit een belangrijk onderdeel zijn. 

Van het verloop van het project met alle ins en outs is een Storymap gemaakt. Klik HIER om deze Storymap te bekijken! 

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten