adviseurs voor natuuren buitengebied

Venherstel Klotterpeel

Opdracht
Het ven in de Klotterpeel herbergt bijzondere natuurwaarden die zich ondanks verzuring, verdroging en vermesting op de natste delen hebben gehandhaafd. De vennen zijn belangrijk voor flora en fauna. Om deze reden wil Staatbosbeheer, financieel ondersteund door Provincie Noord-Brabant, het vensysteem robuuster maken, ecologische verbindingszones verstevigen en het areaal vochtige/natte heide rond de vennen vergroten. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd de aanbesteding voor te bereiden en de uitvoering te begeleiden.

Aanpak
Op basis van het globale inrichtingsplan is aan de hand van veldbezoeken, gesprekken en metingen een gedetailleerd uitvoeringsplan opgesteld. Vanwege de kwetsbare zones is een route- en zoneringskaart opgesteld met de verplichte routes voor de aan- en afvoer van materialen. Er worden bomen gekapt, ongewenste soorten worden bestreden en opslag wordt verwijderd. Er worden sloten gedempt en er wordt geplagd. Het wandelpad wordt op enkele plaatsen verlegd, het raster wordt hersteld en er wordt een struweelhaag aangeplant. Bij alle te nemen maatregelen wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

Resultaat
Door de te nemen maatregelen wordt het gebied vernat en zal een beter leefgebied ontstaan voor bijzondere flora en fauna zoals de soorten wilde gagel, lavendelhei, klokjesgentiaan, vinpootsalamander, levendbarende hagedis, heikikker en speerwaterjuffer. Nu het uitvoeringsplan gereed is en het project in de aanbestedingsfase is, is Staro gestart met het regelen van de benodigde monitoring


Heeft u vragen, wilt u advies over venherstel, uitvoeringsplannen of monitoring of direct een offerte aanvragen? Mail dan naar 
erik@starobv.nl of bel 0492 – 450 161.

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten