adviseurs voor natuuren buitengebied

Bosbeheerplan gemeente Heerlen

Opdracht
De bossen van de gemeente Heerlen liggen sterk verspreid. Ze hebben een sterk uiteenlopend karakter. Het beheer van de bossen is jarenlang in het groenbeheer meegenomen. Maatregelen die het functioneren van de bossen versterken zijn achterwege gebleven. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een beheerplan te schrijven.

Aanpak
Het bosbeheerplan is opgesteld door antwoord te geven op de vragen:
+ Wat heb ik?
+ Wat wil ik?
+ Hoe kan ik dat bereiken?

Allereerst is grondig onderzocht welke bossen eigendom zijn van de gemeente. De bestaande kaarten vertoonden gebreken. Tijdens de daarop volgende inventarisatie zijn veel kenmerken van de bosopstanden vastgelegd en is de functie bepaald. Sommige delen zijn belangrijk voor beleving en hebben een parkachtig karakter. Andere delen hebben een ecologische functie. Aan de hand van de inventarisatiegegevens zijn streefbeelden opgesteld. Het beheerplan bevat maatregelen die sturing geven richting het streefbeeld. Tot slot zijn kosten voor het beheer begroot.

Resultaat
Voor het eerst sinds lange tijd heeft de gemeente Heerlen een bosbeheerplan. Hierin zijn vanuit de functies maatregelen toebedeeld aan de verschillende opstanden. Vanaf nu kan er weer gestuurd worden op kwaliteit!

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten