adviseurs voor natuuren buitengebied

Vegetatieonderzoek Langven in Best

Opdracht
Bij Best ligt een bosgebied met daarin het vennencomplex het Langven. De oevers van het ven en de omliggende heide zijn plaatselijk ernstig vergrast als gevolg van verdroging en eutrofiëring. Als onderdeel van een hydrologisch vooronderzoek gericht op herstel van de kwaliteit van het ven heeft Staro Natuur en Buitengebied vegetatieonderzoek uitgevoerd.

Aanpak
Tijdens het vegetatieonderzoek is de vegetatie in en rond het Langven systematisch onderzocht. Daarbij is voornamelijk gelet op het voorkomen van soorten die de kwaliteit van het Langven of juist verstoring of achteruitgang indiceren. De belangrijkste waarnemingen tijdens het vegetatieonderzoek waren:
+     witte snavelbies
+     bruine snavelbies
+     moeraswolfsklauw
+     kleine zonnedauw
+     knolrus
+     veelstengelige waterbies
+     waternavel

Resultaat
Op basis van de waarnemingen zijn de vegetatietypen van de verschillende delen van het Langven bepaald. Deze informatie is gebruikt bij de systeemanalyse.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten